CCU Cabinedruk Controle Unit

Met de CCU kan de overdruk in de cabine niet alleen gemeten worden, maar ook geregeld.
Een regelcircuit zorgt ervoor dat er een minimum overdruk wordt gehandhaafd.
Als er veranderingen in de afdichting van de cabine ontstaan door bijvoorbeeld slijtage aan de deurrubbers zal dit door de regeling worden gecompenseerd.
Wanneer de gemeten druk buiten de voorgeschreven normwaarden komt en de regelaar dit niet meer kan corrigeren zal er een melding op het scherm komen en een akoestisch alarm klinken.
Deze normwaarde ligt tussen een minimale druk van 100 Pascal en een maximale druk van 300 Pascal.

Omdat de druk wordt geregeld, is de overdruk iets boven de minimale voorgeschreven normwaarden afgesteld, waardoor de levensduur van de stoffilters verlengd zal worden en er een betere contacttijd met het aktief koolfilter ontstaat.
Het systeem zal ook een waarschuwing geven als er geen fi lters zijn geïnstalleerd en het systeem inschakelen.
Zijn alle punten welke gecontroleerd worden in orde, dan is dit in één oogopslag zichtbaar, doordat het groene led op de CCU brandt (dit betekent, het systeem funcioneert prima).

De overdrukregeling zal automatisch inschakelen bij het inschakelen van het contact van het voertuig.
Als er geen overdrukregeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de machine niet op een saneringsplaats is, kan het systeem worden uitgeschakeld.
Dit wordt in het geheugen opgeslagen, zodat bij een volgende keer starten het systeem uit blijft.
Er kan een externe groene lamp worden aangesloten, die aan de buitenkant van de cabine moet worden aangebracht,  zodat aan de buitenkant van de machine te zien is, dat het overdruksysteem in werking is en de druk binnen de normwaarde.

 

 

 

 

 

 

Als optie zijn er luchtkwaliteitsensoren voor het meten van diverse stoffen leverbaar, die op de CCU zijn aan te sluiten.
Als de MAC waarde wordt overschreden, zal dit op het display worden getoond en zal er een alarm klinken.
Het groene led op de CCU dooft en als er een externe lamp is aangesloten zal deze ook uit gaan.

Deze compacte Cabinedruk Controle Unit met een afmeting van 145 x 95 x 49 mm is uitwisselbaar voor zowel een voedingsspanning van 12 als 24 Volt en wordt compleet geleverd met montageplaat en kabelset.

000